Pau Ferro

Swartzia madagascariensis by its Latin name, is from the Caesalpiniaceae family and also known as Kampanga, Kasanda, Mucherechese, Mucherekese, Mudyamhembge, Mukosho, Mulundu, Mushakashela, Mutseketsa, Naquada, Ndale, Pau Ferro, Pau Rosa, Snake Bean, Snake Bean Tree, Swartzia, Umketsheketshe, Umtsakatsha, Umtshakatsha, Umtsheketshe.

Regions

Democratic Republic of Congo, Mozambique, Sudan, Zimbabwe, Zambia.

Density

961kg per cubic meter.