Purple Leaved Albizia

Albizia Antunesiana by its Latin name, is from the Mimosoideae family and also known as Buwa, Chisale, Kawizi, Mgando, Mgando-kagua, Mgando-kaguba, Mpefu, Msaku, Msase, Mudyahumba, Muga, Mugaranyenze, Mukese, Mukoso, Mukwanga, Munganyama, Muninga-kagua, Musase, Mututuma, Muvinyimo, Pepe, Purple-leaved albizia, Umnonjwana and Umugando.

Regions

Democratic Republic of Congo, Tanzania, Zambia and Zimbabwe.

Density

624kg per cubic meter.